Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
11 Юли 2024 10:10 0.860 0.000 (0.00%)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP / 6F3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни кника, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем; лизинг или аренда и продажбата им.
Борсов код: FPP / 6F3Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100042057Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131457471Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. "Черни връх" 51Б
Телефони02/ 81 99 103
Факс
E-mailoffice@fpp.bg; s.yotinska@fpp.bg
Сайт на компаниятаwww.fpp.bg
 
Общ брой акции 73 045 400
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 7
Ръководство Кристина Димитрова Петрова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Иванка Христоскова Ангелова
Кристина Димитрова Петрова
Светла Димитрова Ангелова
Директор за връзки с инвеститорите Александър Цветков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2023 0.0102 0.0097 14.06.2024
2022 0.0084 0.00798 23.09.2022
2022 0.0127 0.0121 06.06.2023
2019 0.0108 0.01026 17.09.2020
2017 0.0034 0.00323 29.06.2018
2012 0.032 0.0304 15.05.2013
2011 0.036 0.0342 30.05.2012
2010 0.002 0.0019 27.04.2011
2009 0.0175 0.016625 24.03.2010
2008 0.13 0.1235 25.03.2009
2007 0.14 0.13 25.03.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

ФеърПлей Интернешънъл АД 54.57%
Марио Захариев 8.50%
УПФ "Доверие" 6.35%
Анна Захариева 4.90%
"ФеърПлей Къмършъл" АД 3.71%
 

Участия в други компании