Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
13 Октомври 2021 14:48 12.400 0.300 (2.36%)

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7 / CODA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: -
Борсов код: CCR7 / CODAПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG9000008169Сектор: -
БУЛСТАТ: -Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция -
Телефони-
Факс-
E-mail-
Сайт на компанията-
 
Общ брой акции 967 000
Номинал на 1 акция10.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Петко Вълков
Димитър Жилев
Членове на управителен орган Петко Вълков
Димитър Жилев
Директор за връзки с инвеститорите Нора Иванова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании