Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 14 Юни 2024
 
23 Май 2024 12:27 14.200 0.000 (0.00%)

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7 / CODA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата:
Борсов код: CCR7 / CODAПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG9000008169Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 177037222Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141
Телефони(+359 2) 816 43 70
Факс
E-mailasset_management@concord-am.bg
Сайт на компаниятаwww.concord-am.bg
 
Общ брой акции 6 285 500
Номинал на 1 акция10.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Петко Вълков
Димитър Жилев
Членове на управителен орган Петко Вълков
Димитър Жилев
Директор за връзки с инвеститорите Нора Иванова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании