Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
12 Април 2024 11:13 14.200 0.000 (0.00%)

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7 / CODA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
01.04.2024 16:53 Финансови отчети
Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г. - формат ESEF
30.01.2024 16:01 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
27.10.2023 11:22 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
14.09.2023 09:29 Уведомление за дялово участие
Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК
13.09.2023 09:08 Уведомление за дялово участие
Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК
28.07.2023 14:52 Уведомление за дялово участие
Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК
28.07.2023 14:28 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
13.06.2023 16:28 Общо събрание на акционерите
Общо събрание на притежателите на дялове
29.05.2023 14:43 Общо събрание на акционерите
Общо събрание на притежателите на дялове
26.04.2023 10:30 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп