Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
17 Юни 2024 12:42 1.600 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

WWW15 Ноември 2023 17:16

Вътрешна информация

Уведомление промяна на дялово участие дъщерно дружество Уолфстон Студио ООД

Във връзка с вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията увеличението размера на капитала, който УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД притежава в Уолфстон Студио ООД ЕИК 207438569 и с включване на нов съдружник УОЛФСБЕЙН ФИЛМС ЕООД ЕИК 206802322, Ви уведомяваме, че дружеството УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД, не попада по отношение на Уолфстон Студио ООД, в определението на параграф 1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.