Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Февруари 2024
 
19 Февруари 2024 11:06 1.600 0.200 (11.11%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

WWW15 Ноември 2023 17:14

Вътрешна информация

Уведомление за продажба на дялове дъщерно дружество “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД

Уведомяваме Ви, че „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД , е прехвърлила 100% от дяловото си участие в “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД, ЕИК 201446801, като продаде на „Инвестор.бг” АД, 6 000 /шест хиляди/ дяла всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност от 60 000лв, представляващи 100 % от капитала на “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД, ЕИК 201446801, при продажна цена от 21 000лв.