Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Август 2022
 
12 Август 2022 12:17 1.400 0.060 (4.48%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

WWW27 Май 2022 17:22

Финансови отчети
към дата: 31.03.2022 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Представен консолидиран междинен финансов отчет на дружеството през първо тримесечие на 2022г.

На 27.05.2022г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността консолидиран междинен финансов отчет за дейността през първо тримесечие на 2022г.