Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VPLOD20 Юни 2023 12:13

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 27.07.2023 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Росица Николаева Кирязова, като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД.
Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност на Росица Николаева Кирязова, като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД.
2. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.
Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.
3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.
4. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление, равняваща се на три месечни брутни възнаграждения или 16 666,68 лева гаранция за всеки член на Съвета на директорите.