Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
06 Ноември 2020 14:42 26.000 2.000 (7.14%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ (SPRO / 6SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
08.09.2021 15:48 Други
Уведомление с изх.№ С-50/08.09.2021
30.08.2021 17:48 Финансови отчети
Междинен консолидиран Финансов отчет 01-06.2021
25.08.2021 09:54 Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
Начален счетоводен баланс при ликвидация към 28.06.2021
30.07.2021 17:56 Финансови отчети
Междинен Финансов Отчет за 1-во шестмесечие на 2021г. на Сердика Пропъртис АДСИЦ-в ликвидация
28.06.2021 15:57 Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
Вписана покана до кредиторите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/
28.06.2021 15:56 Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
Вписана ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/.
22.06.2021 17:08 Вътрешна информация
Уведомление с изх.№ С-39/22.06.2021
17.06.2021 17:07 Вътрешна информация
изплащане на дивидент
31.05.2021 16:22 Финансови отчети
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за 1-во тримесечие на 2021г.
26.05.2021 18:03 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено Годишно Общо Събрание на Акционерите 26.05.2021