Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
21 Юни 2024 14:58 5.000 0.250 (4.76%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

LACH14 Август 2018 08:32

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.” 2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.” 3. Вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2018 г. Проект за решение: „Общото Събрание изплаща на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 213 196 за първата половина на 2018 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10. 4. Разни