Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
19 Април 2024 10:11 4.280 0.120 (2.73%)

Корадо-България АД (KBG / 4KX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и пласмент на изделия от областта на отоплителната техника, вътрешен и международен транспорт, представителство и агентство.
Борсов код: KBG / 4KXПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG11LUSTAT13Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 814190902Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция Стражица 5150, ул. Гладстон №28
Телефони06161/4245
Факс06161/4242
E-mailinfo@korado.bg
Сайт на компаниятаwww.korado.bg
 
Общ брой акции 13 168 614
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 156
Ръководство Иржи Ржезничек, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Яна Хавлова
Иржи Ржезничек
Силвия Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите Снежана Петрова Йорданова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.1 0.095 14.09.2022
2022 0.1 0.095 21.06.2023
2021 0.1 0.095 15.09.2021
2021 0.19 0.1805 18.05.2022
2020 0.1 0.095 16.09.2020
2020 0.19 0.1805 19.05.2021
2019 0.1 0.095 18.09.2019
2019 0.19 0.1805 20.05.2020
2018 0.1 0.095 31.10.2018
2018 0.19 0.1805 15.05.2019
2017 0.26 0.247 23.05.2018
2016 0.26 0.247 23.05.2017
2015 0.18 0.171 18.05.2016
2014 0.12 0.114 13.05.2015
 

Разпределение на акционерен капитал

Корадо АД 82.45%
Юридически лица 15.54%
Физически лица 2.01%
 

Участия в други компании