Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
07 Декември 2023 14:39 11.200 0.000 (0.00%)

НДФ Динамик (DYN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
23.10.2023 14:27 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитентна ценни книжа
13.09.2023 11:22 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК
26.07.2023 16:01 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК
26.07.2023 11:23 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа на НДФ Динамик
23.06.2023 10:02 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014
07.06.2023 10:00 Общо събрание на акционерите
Решение на Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Динамик“ от 06.06.2023 г.
23.05.2023 10:59 Общо събрание на акционерите
Протокол отлагане PОСА НДФ Динамик 22.05.2023г.
04.05.2023 16:27 Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014
21.04.2023 16:41 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
20.04.2023 11:05 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ Динамик