Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
12 Април 2024 11:13 14.200 0.000 (0.00%)

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7 / CODA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CODA23 Декември 2022 15:43

Уведомление за дялово участие

Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК

На 22.12.2022 год. УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД от името на Национален
Договорен Фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 Саут – Ийст Юръп“ е получило уведомлениe по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие

Прикачени файлове
Uvedomlenie po 148b_Velgraf_4_92_23.12.2022.pdf