Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
19 Май 2022 17:00 0.922 0.002 (0.22%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CHIM02 Юли 2018 13:33

Дивиденти

Уведомление за паричен дивидент

Уведомление за паричен дивидент. Уважаеми акционери, Във връзка с изплащането на дивиденти върху обикновени и обикновени акции по решение на Общото събрание на акционерите на Химимпорт АД от 29.06.2018 г., Ви информираме за следните процедурни изисквания 1. За притежаваните обикновени акции от чуждестранни юридически лица, които са местни за данъчни цели на държави – членки на ЕС или държави – страни по Споразумението за ЕИП, данък при източника НЕ се дължи, по силата на чл. 194 ал. 3 от ЗКПО. Последното се доказва с валиден към датата на получаване на дивидента документ, издаден от данъчната администрация по местоустановеност на притежателя на ценни книжа, удостоверяващ, че той е местно лице за данъчни цели на съответната държава – членка на ЕС или държава – страна по Споразумението за ЕИП. В случай, че до дата 31 август 2018 г. не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00% от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви изплатим нетната стойност на принадлежната Ви сума. 2. За притежаваните обикновени акции от чуждестранни юридически лица, които са пенсионни фондове и прихода от дивидент не е свързан с търговска дейност, данък при източника НЕ се дължи, по силата на чл. 194 ал. 3 от ЗКПО. Последното се доказва с валиден към датата на получаване на дивидента документ, издаден от компетентен орган по местоустановеност на притежателя на ценни книжа, удостоверяващ, че той е дружество по пенсионна инвестиционна схема. В случай, че до дата 31 август 2018 г. не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00% от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви изплатим нетната стойност на принадлежната Ви сума. 3. За притежаваните обикновени акции от чуждестранни юридически лица, които НЕ са местни за данъчни цели на държави – членки на ЕС или държави – страни по Споразумението за ЕИП, СЕ дължи данък при източника, в размер на 5 % от брутната сума на полащия се дивидент. 4. В случай че желаете да бъдете освободени от данък на територията на Р България, и сте от държава страна по СИДДО с България, моля попълнете и върнете обратно на наше внимание приложените към настоящето съобщение документи “VERSION 2 - SIDDO”. В случай, че до дата 31 август 2018 г. не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00% от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви изплатим нетната стойност на принадлежната Ви сума 5. В случай, че не желаете да бъдете освободени от данък на територията на Р България, и сте от държава страна по СИДДО с България, както и ако не сте от държава страна по СИДДО с България, Ви уведомяваме за следното: ще извършим плащане на данъка, удържан при източника съгласно чл. 194 ал. 1 от ЗКПО на Територията на Република България, в размер на 5% от брутната сума на полагащия Ви се дивидент, ще Ви предоставим удостоверение , че посочения по – горе данък е внесен в държавния бюджет на Република България, след което ще получите нетния размер на полагащия Ви се дивидент. 02.07.2018 г. София Химимпорт АД