Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
16 Май 2024 15:28 51.000 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE03 Ноември 2017 16:49

Общо събрание на акционерите

Извънредно общо събрание на акционерите - 07.12.2017г.

Съветът на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, което ще се проведе на 07.12.2017 г. от 17:00 часа в гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на дружеството; Проект за решение - ОС приема изменения и допълнения на Устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;
2. Вземане на решение за освобождаване на избрания регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и избор на нов регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2017 г.; Проект за решение – ОС освобождава специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД като регистриран одитор на дружеството за 2017 г. и избира „Баланс – М” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2017 г.

Прикачени файлове
IOSA_07122017.rar