Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
17 Юни 2024 13:47 51.500 0.500 (0.98%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE04 Май 2017 17:16

Вътрешна информация

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.

Във връзка с изискванията на член 19, § 3 от Регламент 596/2014 „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ уведомява обществеността за следното:
В дружеството е постъпило уведомление по член 19, § 1 от Регламент 596/2014 за сключена сделка с акции на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ от страна на ПОАД „ЦКБ Сила” АД. Подробна информация за сключената сделка може да бъде получена от приложеното уведомление.

Прикачени файлове
Uvedomlenie_Reglament_596_CCBReal_26042017 (002).xlsx