Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 4 Март 2024
 
27 Февруари 2024 14:02 50.500 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE16 Май 2023 15:14

Общо събрание на акционерите

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите

Поради липса на кворум, свиканото за 16.05.2023 г. извънредно ОСА на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) не се проведе.
Във връзка с това, ИОСА ще се проведе на 31.05.2023 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като право на глас в ОСА ще имат акционерите, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2023 г.

Прикачени файлове
20230516_PROTOKOL_CCBR_IOSA.pdf