Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
16 Април 2024 14:23 51.000 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE27 Септември 2022 12:05

Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014

Във връзка с изискванията на член 19, § 3 от Регламент 596/2014 „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ уведомява обществеността за следното:
На 27.09.2022 г. в дружеството е постъпило уведомление по член 19, § 1 от Регламент 596/2014 за сделка с акции на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ от страна на ЗАД „Армеец”.
Подробна информация за сделката може да бъде получена от приложеното уведомление.

Прикачени файлове
Uvedomlenie Reglament 596 Armeec_CCBR_2022-09-26.xlsx