Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
22 Май 2023 14:56 77.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
22.05.2023 17:50 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
19.05.2023 16:11 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
16.05.2023 16:45 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
04.05.2023 13:15 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК
04.05.2023 13:10 Финансови отчети
Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
02.05.2023 12:03 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
27.04.2023 09:15 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
20.04.2023 15:20 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
19.04.2023 15:23 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
13.04.2023 15:49 Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014