Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Май 2020
 
30 Април 2020 17:00 17.200 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

HREIT11 Юни 2019 16:57

Финансови отчети
към дата: 31.12.2018 г.; вид: консолидиран, одитиран;

Корекция на форма към КФН вх.№10-05-2365/30.04.2019 г. към подаден ГКФО за 2018 с думата консолидиран, вместо индивидуален

ГКФО; ГКДД, декларации; Форми с промяна консолидиран - вместо индивидуален.