Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Юли 2019
 
10 Юли 2019 16:11 16.600 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
28.06.2019 12:55 Общо събрание на акционерите
ПРОТОКОЛ ОТ ОСА ПРОВЕДЕНО НА ВТОРА ДАТА 28.06.2019 г. , ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ НА ПЪРВА ОБЯВЕНА ДАТА.
14.06.2019 16:36 Общо събрание на акционерите
ПРОТОКОЛ ОТ ОСА ПРОВЕДЕНО НА 13062019 г. И УСТАНОВЕНА ЛИПСА НА КВОРУМ
11.06.2019 17:04 Финансови отчети
Корекция на форма към КФН вх.№10-05-3069/29.05.2019 г. към подаден ГКФО за първо тримесечие на 2019 с думата консолидиран, вместо индивидуален
11.06.2019 16:57 Финансови отчети
Корекция на форма към КФН вх.№10-05-2365/30.04.2019 г. към подаден ГКФО за 2018 с думата консолидиран, вместо индивидуален
11.06.2019 16:52 Финансови отчети
допълнение на подаден ГФО за 2018 г. към КФН вх.№10-05-1617/01.04.2019 г. с Доклад за възнаграждениията на членовете на СД
29.05.2019 17:05 Финансови отчети
Междинен косолидиран финасов отчет за първо тримесечие на 2019 на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ
23.05.2019 12:59 Общо събрание на акционерите
корекция на публикация от 17-05-2019 г.
17.05.2019 19:08 Общо събрание на акционерите
Публикации на актуализирани материали след вписване на искане по чл.223а от ТЗ - вх.№20190517084439
17.05.2019 19:04 Общо събрание на акционерите
Представяне на актуализирана покана след вписване в ТР на искане по чл.223а от ТЗ вх.№20190517084439
13.05.2019 20:09 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на РГОСА с предложения по т.4 и т.7 от материалите във връзка със свикване на събрание на акционерите, насрочено за 13-06-2019 г.