Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Ноември 2019
 
05 Ноември 2019 17:00 16.600 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.10.2019 18:38 Финансови отчети
МФО на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за трето тримесечие на 2019 г.
29.08.2019 16:24 Финансови отчети
Междинен косолидиран финасов отчет за второ тримесечие на 2019 на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ
30.07.2019 21:35 Финансови отчети
Междинен финансов отчет на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за второ тримесечие на 2019 г.
28.06.2019 12:55 Общо събрание на акционерите
ПРОТОКОЛ ОТ ОСА ПРОВЕДЕНО НА ВТОРА ДАТА 28.06.2019 г. , ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ НА ПЪРВА ОБЯВЕНА ДАТА.
14.06.2019 16:36 Общо събрание на акционерите
ПРОТОКОЛ ОТ ОСА ПРОВЕДЕНО НА 13062019 г. И УСТАНОВЕНА ЛИПСА НА КВОРУМ
11.06.2019 17:04 Финансови отчети
Корекция на форма към КФН вх.№10-05-3069/29.05.2019 г. към подаден ГКФО за първо тримесечие на 2019 с думата консолидиран, вместо индивидуален
11.06.2019 16:57 Финансови отчети
Корекция на форма към КФН вх.№10-05-2365/30.04.2019 г. към подаден ГКФО за 2018 с думата консолидиран, вместо индивидуален
11.06.2019 16:52 Финансови отчети
допълнение на подаден ГФО за 2018 г. към КФН вх.№10-05-1617/01.04.2019 г. с Доклад за възнаграждениията на членовете на СД
29.05.2019 17:05 Финансови отчети
Междинен косолидиран финасов отчет за първо тримесечие на 2019 на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ
23.05.2019 12:59 Общо събрание на акционерите
корекция на публикация от 17-05-2019 г.