Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Юли 2020
 
25 Юни 2020 14:44 17.300 0.100 (0.58%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
25.06.2020 16:36 Други
Промяна във фамилия на член на СД от Мария Радушева на Мария Желязкова, поради приемане фамилия на съпруг.
30.03.2020 17:07 Други
Уведомление изх.№35/30.03.2020 г.
02.03.2020 18:02 Финансови отчети
МЕЖДИНЕН КФО ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМИСЕЧИЕ НА 2019 Г. НА БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
30.01.2020 22:02 Финансови отчети
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. НА БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
29.11.2019 15:54 Финансови отчети
Тримесечен КФО на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ - трето тримесечие на 2019 г.
30.10.2019 18:38 Финансови отчети
МФО на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за трето тримесечие на 2019 г.
29.08.2019 16:24 Финансови отчети
Междинен косолидиран финасов отчет за второ тримесечие на 2019 на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ
30.07.2019 21:35 Финансови отчети
Междинен финансов отчет на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за второ тримесечие на 2019 г.
28.06.2019 12:55 Общо събрание на акционерите
ПРОТОКОЛ ОТ ОСА ПРОВЕДЕНО НА ВТОРА ДАТА 28.06.2019 г. , ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ НА ПЪРВА ОБЯВЕНА ДАТА.
14.06.2019 16:36 Общо събрание на акционерите
ПРОТОКОЛ ОТ ОСА ПРОВЕДЕНО НА 13062019 г. И УСТАНОВЕНА ЛИПСА НА КВОРУМ