Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Май 2020
 
22 Май 2020 16:13 1.250 0.350 (38.89%)

Ексклузив Пропърти АДСИЦ (5EX / EXPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

EXPRO30 Януари 2020 10:55

Финансови отчети
към дата: 31.12.2019 г.; вид: индивидуален, неодитиран;

Междинен индивидуален финансов отчет към 31-12-2019г.

Междинен индивидуален финансов отчет към 31-12-2019г.