Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 25 Септември 2020
 
14 Септември 2020 14:02 1.100 0.150 (15.79%)

Ексклузив Пропърти АДСИЦ (5EX / EXPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
24.09.2020 14:52 Финансови отчети
Тримесечен отчет на Ексклузив Пропърти АДСИЦ към 31-03-2020г.
15.09.2020 15:15 Вътрешна информация
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014
15.09.2020 14:05 Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА на Екскл Пропърти АДСИЦ
14.08.2020 16:42 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на ОСА на Ексклузив Пропърти АДСИЦ
30.07.2020 15:21 Финансови отчети
Заверен годишен индивидуален финансов отчет към 31-12-2019г.
16.06.2020 15:22 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено ОСА на Ексклузив Пропърти АДСИЦ
03.06.2020 14:31 Общо събрание на акционерите
Протокол за отлагане на ОСА на Ексклузив Пропърти АДСИЦ
29.04.2020 12:01 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на ОСА на Ексклузив Пропърти АДСИЦ
30.03.2020 17:47 Други
Уведомление
20.03.2020 14:50 Вътрешна информация
Становище на СД на Екскл Проп АДСИЦ, относно внесено търгово предложение