Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Май 2020
 
22 Май 2020 16:13 1.250 0.350 (38.89%)

Ексклузив Пропърти АДСИЦ (5EX / EXPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
29.04.2020 12:01 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на ОСА на Ексклузив Пропърти АДСИЦ
30.03.2020 17:47 Други
Уведомление
20.03.2020 14:50 Вътрешна информация
Становище на СД на Екскл Проп АДСИЦ, относно внесено търгово предложение
19.03.2020 14:23 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК
30.01.2020 10:55 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 31-12-2019г.
29.01.2020 14:03 Вътрешна информация
Становище на СД на Екскл Проп АДСИЦ, относно внесено търгово предложение
24.01.2020 16:58 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК
20.01.2020 13:16 Вътрешна информация
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
16.01.2020 14:12 Уведомление за дялово участие
Уведомление от Ексклузив Пропърти по член 148б, ЗППЦК
16.01.2020 14:11 Уведомление за дялово участие
Уведомление от Ексклузив Пропърти по член 148б, ЗППЦК