Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
18 Август 2022 12:06 0.175 0.005 (2.78%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.71% 0.38% -0.25% 0.13%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.14% 0.23% 0.20% 0.42%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   32.61% 45.05% -82.27% -3.08%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -59.56% -62.16% -65.93% 10.90%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -1 031.58% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -155.14% - - -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -38.02% 21.63% - 9.20%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -11.56% 44.90% 26.73% 26.73%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -38.02% 21.63% - 9.20%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -65.05% -22.70% -37.11% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   25.00% 64.29% 3.70% 2.80%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.