Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
29 Май 2023 10:44 0.122 0.002 (1.61%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2023
12/2022 9/2022 6/2022 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.56% 0.85% 0.80% 0.71%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.01% 0.05% 0.22% 0.14%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   25.38% 32.70% 70.90% 32.61%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   37.95% 42.95% -54.36% -59.56%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -155.14%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -27.58% - 72.63% -38.02%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -10.17% 3.80% 3.80% -11.56%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -27.58% - 72.63% -38.02%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -95.27% -75.00% -47.32% -65.05%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -46.96% 21.43% 5.44% 42.14%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.