Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
18 Август 2022 12:06 0.175 0.005 (2.78%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
Quick Ratio (LQ)   1.93 1.94 1.97 1.98  
Current Ratio (LQ)   1.93 1.94 1.97 1.98  
TA/Employees (T4Q)   3 382K 3 376K 3 372K 3 375K  
Cashflow Interest (T4Q)   -0.53 -0.44 -0.57 -0.39  
Interest Cover (T4Q)   1.35 1.52 1.44 1.86  
Assets Turnover (T4Q)   0.00 0.00 0.00 0.01  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.00 0.00 0.00 0.01  
Inventory Turnover (T4Q)   - - - -  
Receivables Turnover (T4Q)   0.01 0.01 0.01 0.03  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.03 0.03 0.02 0.07  
Altman Z-Score (LY)   - - 0.65 -  
Market Liquidity (T4Q)   2.02% 1.75% 0.72% 0.72%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.