Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
29 Май 2023 10:44 0.122 0.002 (1.61%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2023
12/2022 9/2022 6/2022 »
ROE (T4Q)   0.01% 0.05% 0.22% 0.14%  
ROE (3YA)   0.18% 0.19% 0.04% 0.18%  
ROFA (T4Q)   0.01% 0.06% 0.25% 0.16%  
ROFA (3YA)   0.20% 0.21% 0.05% 0.20%  
ROA (T4Q)   0.01% 0.04% 0.18% 0.12%  
ROA (3YA)   0.15% 0.16% 0.03% 0.15%  
ROCE (T4Q)   -0.40% -0.43% -0.48% -0.61%  
ROCE (3YA)   -0.40% -0.40% -0.76% -0.61%  
Operating Margin (T4Q)   0.43% 11.84% 64.69% 34.59%  
Operating Margin (3YA)   30.70% 34.25% 0.85% 11.10%  
Pretax Margin (T4Q)   0.43% 11.84% 64.69% 34.59%  
Pretax Margin (3YA)   30.70% 34.25% 0.85% 11.10%  
Net Profit Margin (T4Q)   2.09% 10.32% 49.25% 36.00%  
Net Profit Margin (3YA)   31.01% 33.76% 10.89% 24.99%  
CFO/Sales (T4Q)   -23.25 -18.74 -34.64 -45.21  
CFO/Sales (LQ)   -55.29 -1.85 -7.74 -43.03  
CFO/Equity (T4Q)   -0.12 -0.09 -0.16 -0.18  
CFO/Equity (LQ)   -0.07 -0.00 -0.01 -0.04  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -0.58 -0.45 -0.76 -0.89  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.33 -0.02 -0.05 -0.19  
Sales/Employees (LY)   - 14K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 1K - -  
FCF (T4Q)   -401K -326K -495K -561K  
FCF (LQ)   -203K -28K -45K -125K  
EBIT (T4Q)   -1 130K -1 220K -1 342K -1 727K  
EBIT (LQ)   -26K -1 033K 31K -102K  
EBITDA (T4Q)   -1 051K -1 141K -1 262K -1 647K  
EBITDA (LQ)   -6K -1 014K 51K -82K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.