Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
18 Август 2022 12:06 0.175 0.005 (2.78%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
ROE (T4Q)   0.14% 0.23% 0.20% 0.42%  
ROE (3YA)   0.18% 0.36% 0.33% 0.42%  
ROFA (T4Q)   0.16% 0.26% 0.23% 0.46%  
ROFA (3YA)   0.20% 0.38% 0.35% 0.41%  
ROA (T4Q)   0.12% 0.19% 0.17% 0.35%  
ROA (3YA)   0.15% 0.30% 0.28% 0.36%  
ROCE (T4Q)   -0.61% -0.51% -0.51% -0.28%  
ROCE (3YA)   -0.61% -0.40% -0.42% -0.39%  
Operating Margin (T4Q)   34.59% 58.27% 55.21% 39.43%  
Operating Margin (3YA)   11.10% 38.02% 34.56% 94.75%  
Pretax Margin (T4Q)   34.59% 58.27% 55.21% 39.43%  
Pretax Margin (3YA)   11.10% 38.02% 34.56% 94.75%  
Net Profit Margin (T4Q)   36.00% 61.06% 59.00% 42.67%  
Net Profit Margin (3YA)   24.99% 51.27% 48.47% 124.51%  
CFO/Sales (T4Q)   -45.21 -41.33 -63.34 -14.78  
CFO/Sales (LQ)   -43.03 -40.91 -48.23 -48.15  
CFO/Equity (T4Q)   -0.18 -0.16 -0.22 -0.15  
CFO/Equity (LQ)   -0.04 -0.04 -0.07 -0.03  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -0.89 -0.78 -1.10 -0.73  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.19 -0.20 -0.34 -0.17  
Sales/Employees (LY)   - - 10K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 6K -  
FCF (T4Q)   -561K -495K -664K -470K  
FCF (LQ)   -125K -128K -197K -111K  
EBIT (T4Q)   -1 727K -1 440K -1 438K -788K  
EBIT (LQ)   -102K -116K -1 155K -354K  
EBITDA (T4Q)   -1 647K -1 360K -1 358K -706K  
EBITDA (LQ)   -82K -96K -1 135K -334K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.