Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
15 Май 2024 13:49 0.135 0.005 (3.85%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2024
12/2023 9/2023 6/2023 »
ROE (T4Q)   0.02% 0.10% -0.14% -0.03%  
ROE (3YA)   0.09% 0.12% 0.17% 0.17%  
ROFA (T4Q)   0.03% 0.12% -0.16% -0.04%  
ROFA (3YA)   0.10% 0.13% 0.19% 0.19%  
ROA (T4Q)   0.02% 0.09% -0.11% -0.03%  
ROA (3YA)   0.07% 0.10% 0.14% 0.14%  
ROCE (T4Q)   -0.36% -0.30% -0.42% -0.38%  
ROCE (3YA)   -0.43% -0.41% -0.39% -0.40%  
Operating Margin (T4Q)   4.39% 16.70% -34.62% -9.48%  
Operating Margin (3YA)   21.03% 27.91% 23.17% 23.38%  
Pretax Margin (T4Q)   4.39% 16.70% -34.62% -9.48%  
Pretax Margin (3YA)   21.03% 27.91% 23.17% 23.38%  
Net Profit Margin (T4Q)   4.39% 16.70% -27.97% -6.58%  
Net Profit Margin (3YA)   22.51% 28.67% 21.32% 23.69%  
CFO/Sales (T4Q)   -45.98 -32.20 -25.70 -11.53  
CFO/Sales (LQ)   -210.69 -24.85 -87.07 19.78  
CFO/Equity (T4Q)   -0.26 -0.20 -0.13 -0.06  
CFO/Equity (LQ)   -0.13 -0.08 -0.08 0.02  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -1.18 -0.93 -0.60 -0.29  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.57 -0.35 -0.34 0.09  
Sales/Employees (LY)   - 18K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 3K - -  
FCF (T4Q)   -741K -600K -413K -240K  
FCF (LQ)   -344K -215K -218K 36K  
EBIT (T4Q)   -1 024K -845K -1 176K -1 071K  
EBIT (LQ)   -205K -702K -74K -43K  
EBITDA (T4Q)   -975K -785K -1 103K -994K  
EBITDA (LQ)   -196K -696K -58K -25K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.