Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
19 Май 2022 16:18 9.650 0.350 (3.76%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -2.98% -11.63% -7.07% -4.27%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -6.02% -11.10% -13.50% -7.97%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   10.92% -4.90% -7.47% -13.42%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -3.86% -8.22% -6.48% -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   41.49% -156.74% -125.51% -107.88%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -71.49% -82.35% -69.66% -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   37.36% -232.87% -138.69% -122.22%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -83.32% -95.04% -79.96% -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   341.03% 45.50% -16.20% -41.68%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   30.93% -22.25% -33.17% -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   344.27% 48.64% -16.30% -43.09%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   29.88% -22.66% -34.59% -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   344.27% 48.64% -16.30% -43.09%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   29.88% -22.66% -34.59% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   35.14% 35.14% 35.14% 35.14%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   33.10% 27.20% 30.51% 51.02%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.