Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
19 Май 2022 16:18 9.650 0.350 (3.76%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   19.66% 14.70% 11.95% 12.17%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   91.12% 69.64% 56.39% 57.94%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   16.40% 12.37% 10.05% 10.42%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   20.24% 15.01% 12.30% 12.66%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   35.42% 27.38% 22.62% 23.42%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   35.42% 27.38% 22.62% 23.42%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   31.54% 24.64% 20.36% 21.08%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   10.66 5.96 11.62 26.67  
CFO/Sales (LQ)   59.72 -8.06 -12.83 -3.44  
CFO/Equity (T4Q)   6.79 3.63 6.96 15.71  
CFO/Equity (LQ)   10.23 -1.34 -2.02 -0.49  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   33.49 18.86 35.99 91.41  
CFO/Total Liabilities (LQ)   49.55 -7.97 -8.75 -2.38  
Sales/Employees (LY)   27K - - -  
Net Income/Employees (LY)   9K - - -  
FCF (T4Q)   327K 86K 419K 1 333K  
FCF (LQ)   886K -190K -255K -114K  
EBIT (T4Q)   2 146K 1 614K 1 366K 1 441K  
EBIT (LQ)   688K 793K 388K 277K  
EBITDA (T4Q)   2 454K 1 873K 1 629K 1 705K  
EBITDA (LQ)   791K 861K 457K 345K  
Dividend Cover (LY)   3.29 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.30 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.70 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.