Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Септември 2022
 
23 Септември 2022 14:14 0.795 0.020 (2.45%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   13.52% 12.90% 13.62% -0.75%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.53% 1.56% 1.41% 1.43%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   7.00% -6.76% 6.77% -11.30%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -0.79% -5.11% 2.60% -3.83%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -3.30%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -141.47%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - 4.69%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -215.67%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   96.09% 90.91% 52.64% -70.07%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   15.33% -3.23% 6.80% -9.43%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   109.28% 154.79% 50.54% -76.53%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   12.86% -9.33% -13.26% -20.76%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   109.28% 154.79% 50.54% -76.53%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   12.86% -9.33% 3.92% -3.98%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   52.88% 2.94% -20.72% -19.34%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.