Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 17:00 0.468 0.004 (0.85%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   0.57% 2.25% 0.60% -2.41%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   2.03% 1.64% 1.26% -0.81%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -12.68% 56.98% -11.31% -49.26%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -22.11% -10.22% -14.49% -11.35%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -178.23% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -192.59% -196.61% -180.53% -43.29%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -207.04% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -1 248.48% -628.22% -416.79% -63.45%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   36.90% - -2.22% -63.90%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -34.48% -29.96% -41.65% -70.77%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   48.66% - 30.37% -66.79%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -42.90% -41.89% -45.25% -73.99%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   48.66% - 30.37% -66.79%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -37.88% -33.49% -47.58% -77.06%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   17.00% 34.21% -11.20% -14.08%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.