Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Септември 2022
 
23 Септември 2022 14:14 0.795 0.020 (2.45%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
ROE (T4Q)   2.11% 1.54% 1.40% 1.21%  
ROE (3YA)   2.36% 1.96% 1.79% 2.70%  
ROFA (T4Q)   1.57% 1.19% 1.12% 1.00%  
ROFA (3YA)   1.92% 1.62% 1.50% 2.29%  
ROA (T4Q)   1.52% 1.14% 1.06% 0.95%  
ROA (3YA)   1.79% 1.50% 1.38% 2.08%  
ROCE (T4Q)   2.07% 1.65% 1.56% 1.35%  
ROCE (3YA)   2.30% 2.00% 1.87% 2.70%  
Operating Margin (T4Q)   35.81% 27.06% 24.29% 21.79%  
Operating Margin (3YA)   36.03% 31.42% 29.33% 42.47%  
Pretax Margin (T4Q)   35.81% 27.06% 24.29% 21.79%  
Pretax Margin (3YA)   36.03% 31.42% 29.33% 42.47%  
Net Profit Margin (T4Q)   33.89% 25.11% 22.36% 19.75%  
Net Profit Margin (3YA)   33.68% 28.96% 26.82% 38.66%  
CFO/Sales (T4Q)   43.71 38.49 23.64 -20.00  
CFO/Sales (LQ)   14.53 51.78 37.97 71.81  
CFO/Equity (T4Q)   2.72 2.36 1.48 -1.22  
CFO/Equity (LQ)   0.20 0.55 0.83 1.15  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   6.97 6.77 4.71 -4.46  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.47 1.24 1.92 4.50  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   1 432K 1 179K 526K -1 484K  
FCF (LQ)   0K 258K 459K 715K  
EBIT (T4Q)   2 001K 1 559K 1 429K 1 220K  
EBIT (LQ)   902K 273K 606K 220K  
EBITDA (T4Q)   2 595K 2 138K 1 996K 1 800K  
EBITDA (LQ)   1 053K 422K 764K 356K  
Dividend Cover (LY)   - - 0.78 -  
Dividend Payout (LY)   - - 1.29 -  
Retained Earnings (LY)   - - -0.29 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.