Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
06 Юли 2022 16:30 4.480 0.020 (0.45%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1.35% -9.74% -6.85% -7.43%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   5.07% 4.63% 2.79% 2.09%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -3.42% 41.76% -10.14% -30.40%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -2.80% -5.29% -19.03% -15.83%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -20.54% 11 127.23% - 646.41%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   217.10% 404.71% 431.30% -0.19%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -22.61% - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   662.59% 15 628.16% - 0.64%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -78.86% 796.89% -35.88% -48.94%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -16.12% 1.90% -44.60% -33.53%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -71.47% 538.68% -37.46% -46.71%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -15.33% -0.24% -43.81% -31.96%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -71.47% 538.68% -37.46% -46.71%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -15.33% -0.24% -43.81% -31.96%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   40.00% 28.66% 15.00% 19.72%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.