Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
30 Юни 2022 15:52 4.460 0.020 (0.45%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   4.39% 5.30% 3.74% 4.59%  
ROE (3YA)   5.87% 6.16% 5.75% 6.18%  
ROFA (T4Q)   5.55% 6.70% 4.62% 5.60%  
ROFA (3YA)   6.76% 7.13% 6.56% 7.05%  
ROA (T4Q)   3.80% 4.54% 3.09% 3.70%  
ROA (3YA)   4.65% 4.88% 4.48% 4.81%  
ROCE (T4Q)   4.08% 5.07% 3.37% 3.99%  
ROCE (3YA)   5.09% 5.41% 4.96% 5.32%  
Operating Margin (T4Q)   12.93% 15.61% 11.80% 13.67%  
Operating Margin (3YA)   15.61% 16.53% 15.03% 16.03%  
Pretax Margin (T4Q)   12.93% 15.61% 11.80% 13.67%  
Pretax Margin (3YA)   15.61% 16.53% 15.03% 16.03%  
Net Profit Margin (T4Q)   11.66% 13.76% 10.46% 12.41%  
Net Profit Margin (3YA)   14.02% 14.78% 13.44% 14.43%  
CFO/Sales (T4Q)   41.56 45.06 36.85 20.70  
CFO/Sales (LQ)   49.53 40.38 30.17 44.21  
CFO/Equity (T4Q)   15.65 17.37 13.18 7.66  
CFO/Equity (LQ)   5.71 4.31 2.63 2.94  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   99.92 104.00 62.44 31.75  
CFO/Total Liabilities (LQ)   33.95 40.50 16.27 15.37  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   68 923K 77 068K 53 176K 22 953K  
FCF (LQ)   27 882K 19 503K 10 010K 11 528K  
EBIT (T4Q)   25 275K 31 349K 21 356K 25 717K  
EBIT (LQ)   1 628K 11 247K 7 792K 4 608K  
EBITDA (T4Q)   42 820K 49 080K 39 278K 43 820K  
EBITDA (LQ)   5 966K 15 658K 12 195K 9 001K  
Dividend Cover (LY)   4.74 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.21 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.79 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.