Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
Спряна от търговия на 09.08.2012.

Оргахим АД (5ORG / ORGH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2012
6/2012 3/2012 12/2011 »
ROE (T4Q)   -1.70% 0.63% 0.86% -0.42%  
ROE (3YA)   -0.18% 1.03% 0.86% 0.04%  
ROFA (T4Q)   -1.55% 0.57% 0.78% -0.38%  
ROFA (3YA)   -0.17% 0.94% 0.77% 0.09%  
ROA (T4Q)   -1.01% 0.37% 0.50% -0.24%  
ROA (3YA)   -0.11% 0.64% 0.52% 0.05%  
ROCE (T4Q)   0.27% 2.01% 2.16% 1.24%  
ROCE (3YA)   1.19% 2.07% 1.93% 1.35%  
Operating Margin (T4Q)   -1.08% 0.40% 0.49% -0.21%  
Operating Margin (3YA)   -0.18% 0.57% 0.46% 0.06%  
Pretax Margin (T4Q)   -1.08% 0.40% 0.49% -0.21%  
Pretax Margin (3YA)   -0.18% 0.57% 0.46% 0.06%  
Net Profit Margin (T4Q)   -1.09% 0.36% 0.46% -0.22%  
Net Profit Margin (3YA)   -0.15% 0.60% 0.48% 0.07%  
CFO/Sales (T4Q)   5.98 6.56 1.80 -3.81  
CFO/Sales (LQ)   -6.64 7.63 24.75 2.26  
CFO/Equity (T4Q)   9.34 11.53 3.32 -7.08  
CFO/Equity (LQ)   -2.58 3.64 7.54 0.88  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   13.74 16.56 4.64 -9.80  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -3.79 5.11 11.92 1.27  
Sales/Employees (LY)   - - - 183K  
Net Income/Employees (LY)   - - - -0K  
FCF (T4Q)   1 431K 3 046K -1 358K -7 185K  
FCF (LQ)   -2 597K 1 052K 3 348K -372K  
EBIT (T4Q)   228K 1 703K 1 839K 1 047K  
EBIT (LQ)   353K 2 130K -239K -2 016K  
EBITDA (T4Q)   4 117K 5 250K 5 094K 4 197K  
EBITDA (LQ)   1 460K 3 181K 625K -1 149K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.