Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
23 Септември 2022 16:27 5.100 0.050 (0.99%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   -0.44% 0.70% 8.15% 4.55%  
ROE (3YA)   3.02% 2.85% 5.58% 4.19%  
ROFA (T4Q)   -0.42% 0.68% 8.00% 4.51%  
ROFA (3YA)   3.04% 2.92% 5.59% 4.35%  
ROA (T4Q)   -0.21% 0.33% 3.96% 2.17%  
ROA (3YA)   1.39% 1.31% 2.62% 1.93%  
ROCE (T4Q)   0.51% 1.16% 5.67% 3.95%  
ROCE (3YA)   2.76% 2.64% 4.27% 3.57%  
Operating Margin (T4Q)   -0.50% 0.14% 4.61% 2.78%  
Operating Margin (3YA)   1.63% 1.48% 3.07% 2.32%  
Pretax Margin (T4Q)   -0.50% 0.14% 4.61% 2.78%  
Pretax Margin (3YA)   1.63% 1.48% 3.07% 2.32%  
Net Profit Margin (T4Q)   -0.21% 0.34% 4.36% 2.40%  
Net Profit Margin (3YA)   1.57% 1.44% 2.88% 2.10%  
CFO/Sales (T4Q)   7.27 4.39 6.59 9.46  
CFO/Sales (LQ)   10.57 6.40 -1.75 14.15  
CFO/Equity (T4Q)   14.90 8.96 12.34 17.94  
CFO/Equity (LQ)   5.43 3.87 -0.81 6.70  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   13.50 8.29 11.63 16.39  
CFO/Total Liabilities (LQ)   4.61 3.32 -0.80 6.29  
Sales/Employees (LY)   - 774K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 3K - -  
FCF (T4Q)   -816K -10 806K 13 830K 23 313K  
FCF (LQ)   7 514K -14 855K -3 161K 9 686K  
EBIT (T4Q)   1 604K 3 700K 18 203K 12 571K  
EBIT (LQ)   4 935K -16 220K 9 882K 3 007K  
EBITDA (T4Q)   27 738K 29 913K 25 752K 20 067K  
EBITDA (LQ)   6 504K 4 943K 11 585K 4 706K  
Dividend Cover (LY)   - 0.23 - -  
Dividend Payout (LY)   - 4.37 - -  
Retained Earnings (LY)   - -3.37 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.