Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Септември 2022
 
14 Септември 2022 15:24 4.460 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   12.37% 12.68% 12.98% 3.29%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.22% -0.19% 0.07% -0.78%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   4.48% 5.11% 6.53% -3.95%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   3.19% 1.57% -2.16% -49.03%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 105.55% - 782.90%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - 158.97% - 11 553.85%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   15.97% -7.90% - -5.00%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   68.54% 55.10% 43.83% -44.80%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -4.20% -29.31% - -81.26%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -36.62% -36.74% -34.18% -34.18%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -4.20% -29.31% - -81.26%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - -60.80% -128.23%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   5.19% 7.32% 4.88% 5.91%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.