Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
23 Януари 2023 16:50 4.520 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2022
6/2022 3/2022 12/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   22.07% 12.37% 12.68% 12.98%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.60% -0.22% -0.19% 0.07%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -1.43% 4.48% 5.11% 6.53%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   3.85% 3.19% 1.57% -2.16%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -233.27% - 105.55% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -261.25% - 158.97% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -27.58% 15.97% -7.90% -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   52.21% 68.54% 55.10% 43.83%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -100.00% -4.20% -29.31% -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -23.21% -36.62% -36.74% -34.18%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -269.46% -4.20% -29.31% -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -60.80%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   5.12% 5.19% 7.32% 4.88%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.