Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
20 Август 2021 16:15 4.280 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   28.95% 29.15% 29.57% 27.14%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -0.17% -0.11% 0.17% 2.83%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -2.30% -10.41% -75.55% -8.86%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -49.15% -49.51% -48.39% -  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -156.01% - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -200.78% - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -1.44% -13.36% - 17.39%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -37.59% 22.69% 118.37% -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -6.72% -24.85% - 4.33%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -11.29% 35.21% 103.57% -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -6.72% -24.85% - 4.33%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -106.35% -106.71% -86.15% -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   7.00% 2.50% 4.59% 4.10%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.