Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
23 Януари 2023 16:50 4.520 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
Dividends Per Share (LY)   - - - -  
BVPS (LQ)   1.71 1.71 1.72 1.70  
Earnings Per Share (T4Q)   0.02 -0.01 -0.00 -0.00  
EBITDA Per Share (T4Q)   0.06 0.04 0.04 0.04  
Sales Per Share (T4Q)   0.10 0.11 0.11 0.11  
FCF Per Share (T4Q)   -0.16 -0.01 0.05 0.05  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.