Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
23 Януари 2023 16:50 4.520 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
TA/Equity (LQ)   2.07 2.10 1.93 1.95  
Long Term Debt/Equity (LQ)   0.58 0.58 0.45 0.46  
Long Term Debt/TA (LQ)   0.28 0.28 0.24 0.24  
Total Debt/Equity (LQ)   1.07 1.10 0.93 0.95  
Total Debt/TA (LQ)   0.52 0.52 0.48 0.49  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.