Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
20 Август 2021 16:15 4.280 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
TA/Equity (LQ)   1.71 1.73 1.74 1.64  
Long Term Debt/Equity (LQ)   0.47 0.48 0.49 0.48  
Long Term Debt/TA (LQ)   0.27 0.28 0.28 0.29  
Total Debt/Equity (LQ)   0.71 0.73 0.74 0.64  
Total Debt/TA (LQ)   0.42 0.42 0.43 0.39  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.