Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
23 Януари 2023 16:50 4.520 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
Quick Ratio (LQ)   1.80 1.75 1.55 1.55  
Current Ratio (LQ)   1.80 1.75 1.55 1.55  
TA/Employees (T4Q)   7 198K 7 087K 6 747K 6 556K  
Cashflow Interest (T4Q)   -2.87 -0.10 1.00 0.97  
Interest Cover (T4Q)   1.31 0.82 0.94 0.94  
Assets Turnover (T4Q)   0.03 0.03 0.03 0.03  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.05 0.05 0.05 0.05  
Inventory Turnover (T4Q)   - - - -  
Receivables Turnover (T4Q)   0.09 0.10 0.11 0.11  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.19 0.21 0.22 0.20  
Altman Z-Score (LY)   1.78 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   10.77% 10.71% 10.71% 10.71%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.