Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
20 Август 2021 16:15 4.280 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Quick Ratio (LQ)   2.46 2.44 2.24 3.90  
Current Ratio (LQ)   2.46 2.44 2.24 3.90  
TA/Employees (T4Q)   6 112K 5 766K 5 419K 5 067K  
Cashflow Interest (T4Q)   -11.09 -11.12 -12.60 -12.27  
Interest Cover (T4Q)   1.33 1.38 1.58 3.44  
Assets Turnover (T4Q)   0.04 0.04 0.04 0.08  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.06 0.06 0.06 0.11  
Inventory Turnover (T4Q)   - - - -  
Receivables Turnover (T4Q)   0.13 0.15 0.17 0.35  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.16 0.20 0.25 0.59  
Altman Z-Score (LY)   - - 2.26 -  
Market Liquidity (T4Q)   1.06% 0.45% 1.74% 1.74%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.