Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
20 Август 2021 16:15 4.280 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   -0.18% -0.11% 0.17% 2.79%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -0.16% -0.10% 0.16% 2.68%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -0.10% -0.07% 0.11% 1.97%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   0.66% 0.70% 0.84% 1.37%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   10.42% 11.35% 15.54% 20.19%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   10.42% 11.35% 15.54% 20.19%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   -2.87% -1.86% 2.67% 23.51%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -340.84 -321.28 -328.18 -105.26  
CFO/Sales (LQ)   -27.15 36.19 -1 171.25 11.03  
CFO/Equity (T4Q)   -20.81 -19.71 -20.66 -12.48  
CFO/Equity (LQ)   -0.39 0.51 -21.36 0.16  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -29.50 -32.42 -40.45 -30.21  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.55 0.70 -28.72 0.25  
Sales/Employees (LY)   - - 226K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 6K -  
FCF (T4Q)   -25 344K -24 053K -25 175K -14 272K  
FCF (LQ)   -648K 407K -25 116K 13K  
EBIT (T4Q)   1 300K 1 314K 1 474K 2 252K  
EBIT (LQ)   958K 1 038K -1 837K 1 141K  
EBITDA (T4Q)   2 035K 2 042K 2 196K 1 757K  
EBITDA (LQ)   1 145K 1 226K -1 657K 1 321K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.