Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
23 Януари 2023 16:50 4.520 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
ROE (T4Q)   0.98% -0.60% -0.22% -0.18%  
ROE (3YA)   0.40% 0.47% 0.79% 0.47%  
ROFA (T4Q)   0.82% -0.50% -0.19% -0.16%  
ROFA (3YA)   0.35% 0.49% 0.78% 0.47%  
ROA (T4Q)   0.49% -0.30% -0.12% -0.10%  
ROA (3YA)   0.21% 0.40% 0.62% 0.37%  
ROCE (T4Q)   1.55% 0.82% 1.00% 0.96%  
ROCE (3YA)   1.14% 0.94% 1.00% 0.79%  
Operating Margin (T4Q)   16.09% -9.18% -3.11% -2.58%  
Operating Margin (3YA)   11.03% 3.80% 9.00% 6.51%  
Pretax Margin (T4Q)   16.09% -9.18% -3.11% -2.58%  
Pretax Margin (3YA)   11.03% 3.80% 9.00% 6.51%  
Net Profit Margin (T4Q)   16.09% -9.56% -3.49% -2.96%  
Net Profit Margin (3YA)   6.61% 0.31% 5.54% 3.06%  
CFO/Sales (T4Q)   -140.17 3.96 57.30 54.92  
CFO/Sales (LQ)   -432.20 -137.14 -13.64 70.78  
CFO/Equity (T4Q)   -8.54 0.25 3.62 3.43  
CFO/Equity (LQ)   -7.45 -1.92 -0.20 1.04  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -8.44 0.25 4.08 4.12  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -6.93 -1.75 -0.22 1.10  
Sales/Employees (LY)   218K - - -  
Net Income/Employees (LY)   35K - - -  
FCF (T4Q)   -10 766K -386K 3 572K 3 338K  
FCF (LQ)   -8 963K -2 443K -414K 1 054K  
EBIT (T4Q)   3 637K 1 892K 2 191K 2 038K  
EBIT (LQ)   785K 785K 1 111K 956K  
EBITDA (T4Q)   4 322K 2 572K 2 888K 2 750K  
EBITDA (LQ)   957K 957K 1 283K 1 125K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.