Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
06 Декември 2023 13:33 4.640 0.020 (0.43%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2023
6/2023 3/2023 12/2022 »
ROE (T4Q)   0.27% -0.30% 0.00% 0.41%  
ROE (3YA)   -0.37% -0.23% -0.10% 0.21%  
ROFA (T4Q)   0.23% -0.25% 0.00% 0.34%  
ROFA (3YA)   -0.32% -0.20% -0.09% 0.19%  
ROA (T4Q)   0.13% -0.14% 0.00% 0.20%  
ROA (3YA)   -0.21% -0.12% -0.06% 0.12%  
ROCE (T4Q)   1.13% 1.14% 1.00% 1.27%  
ROCE (3YA)   0.86% 0.93% 0.89% 1.04%  
Operating Margin (T4Q)   4.43% -4.83% 0.14% 6.63%  
Operating Margin (3YA)   -1.46% 0.83% 2.97% 7.87%  
Pretax Margin (T4Q)   4.43% -4.83% 0.14% 6.63%  
Pretax Margin (3YA)   -1.46% 0.83% 2.97% 7.87%  
Net Profit Margin (T4Q)   4.33% -4.92% 0.04% 6.53%  
Net Profit Margin (3YA)   -6.08% -3.76% -1.59% 3.42%  
CFO/Sales (T4Q)   68.51 37.94 28.84 41.58  
CFO/Sales (LQ)   3.69 22.78 16.24 199.59  
CFO/Equity (T4Q)   4.29 2.31 1.78 2.59  
CFO/Equity (LQ)   0.06 0.32 0.23 3.70  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   4.05 2.15 1.71 2.55  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.06 0.31 0.22 3.44  
Sales/Employees (LY)   - - - 222K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 15K  
FCF (T4Q)   4 370K 2 030K 1 406K 2 363K  
FCF (LQ)   -103K 210K 97K 4 166K  
EBIT (T4Q)   2 730K 2 761K 2 391K 2 966K  
EBIT (LQ)   754K 1 481K 381K 114K  
EBITDA (T4Q)   3 420K 3 451K 3 081K 3 652K  
EBITDA (LQ)   926K 1 653K 554K 287K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.