Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Септември 2021
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 261.11% 7.18%
ROFA - 54.74%
ROA -91.79% 2.18%
ROCE - 6.16%
Operating Margin -4 595.07% -181.15%
Pretax Margin -4 595.07% -181.14%
Net Profit Margin -4 595.07% -183.06%
CFO/Sales - 57.83
CFO/Equity - 62.85
CFO/Total Liabilities - -10.90
Sales/Employees 209K 73K
Net Income/Employees -9 593K -1 909K
FCF -5 564K 932K
EBIT -4 268 774K -343 953K
EBITDA -4 263 210K -339 475K
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 323.96
Current Ratio - 323.97
TA/Employees 10 450K 3 178K
Cashflow Interest - 1 273.29
Interest Cover - 197.27
Assets Turnover 0.02 0.04
Fixed Assets Turnover - 0.52
Inventory Turnover - 7.70
Receivables Turnover - 0.76
Working Capital Turnover - 0.29
Altman Z-Score - 5.40
Market Liquidity 0.89% 3.97%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.08
BVPS -577.95 -37.81
Earnings Per Share -651.55 -53.53
EBITDA Per Share -650.70 -53.43
Sales Per Share 14.18 2.08
FCF Per Share -0.85 0.64
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.48 4.59
Long Term Debt/Equity - 0.07
Long Term Debt/TA - 0.04
Total Debt/Equity - 1.11
Total Debt/TA - 0.21
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -72.78% 20.81%
BVPS Growth -725.30% 9.41%
Sales Growth -277.11% 43.32%
CFO Growth - -129.78%
FCF Growth - -158.67%
EBIT Growth 160.82% 541.08%
Net Income Growth 199.50% 432.85%
EPS Growth 199.50% 432.85%
Dividend Growth - 0.00%
Price Growth -99.63% 6.27%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 22.48
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 61.56%
Dividend Yield - 3.42%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.27
P/S 0.02 4.47
P/CF - 12.64
P/FCF - 11.92
Enterprise Value (EV) 2 031K 86 567K
EV/EBITDA -0.00 -4.85
EV/Sales 0.02 4.36
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2014