Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 261.11% 7.55%
ROFA - 53.01%
ROA -91.79% 2.19%
ROCE - 6.46%
Operating Margin -4 595.07% -180.48%
Pretax Margin -4 595.07% -180.48%
Net Profit Margin -4 595.07% -182.48%
CFO/Sales - 65.77
CFO/Equity - 69.07
CFO/Total Liabilities - -10.36
Sales/Employees 209K 73K
Net Income/Employees -9 593K -1 909K
FCF -5 564K 1 752K
EBIT -4 268 774K -342 368K
EBITDA -4 263 210K -337 943K
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 324.16
Current Ratio - 324.17
TA/Employees 10 450K 3 232K
Cashflow Interest - 1 888.92
Interest Cover - 256.39
Assets Turnover 0.02 0.03
Fixed Assets Turnover - 0.46
Inventory Turnover - 12.47
Receivables Turnover - 0.69
Working Capital Turnover - 0.32
Altman Z-Score - 5.40
Market Liquidity 0.89% 4.32%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.31
BVPS -577.95 -37.77
Earnings Per Share -651.55 -53.51
EBITDA Per Share -650.70 -53.41
Sales Per Share 14.18 2.10
FCF Per Share -0.85 0.75
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.48 4.78
Long Term Debt/Equity - 0.07
Long Term Debt/TA - 0.04
Total Debt/Equity - 1.37
Total Debt/TA - 0.21
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -72.78% 20.33%
BVPS Growth -725.30% 7.18%
Sales Growth -277.11% 11.80%
CFO Growth - 23.88%
FCF Growth - 23.81%
EBIT Growth 160.82% 1 396.06%
Net Income Growth 199.50% 405.33%
EPS Growth 199.50% 363.03%
Dividend Growth - 293.75%
Price Growth -99.63% 13.52%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 31.84
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 62.31%
Dividend Yield - 5.98%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.26
P/S 0.02 4.46
P/CF - 12.95
P/FCF - 11.62
Enterprise Value (EV) 2 031K 92 667K
EV/EBITDA -0.00 -4.50
EV/Sales 0.02 4.48
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2014