Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 261.11% 7.54%
ROFA - 46.67%
ROA -91.79% 1.96%
ROCE - 5.97%
Operating Margin -4 595.07% -178.72%
Pretax Margin -4 595.07% -178.71%
Net Profit Margin -4 595.07% -180.87%
CFO/Sales - 0.45
CFO/Equity - 26.92
CFO/Total Liabilities - -23.09
Sales/Employees 209K 73K
Net Income/Employees -9 593K -1 909K
FCF -5 564K -2 113K
EBIT -4 268 774K -339 697K
EBITDA -4 263 210K -334 939K
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 324.74
Current Ratio - 324.76
TA/Employees 10 450K 3 369K
Cashflow Interest - 2 751.73
Interest Cover - 778.02
Assets Turnover 0.02 0.03
Fixed Assets Turnover - 0.31
Inventory Turnover - 8.14
Receivables Turnover - 0.58
Working Capital Turnover - 0.51
Altman Z-Score - 5.40
Market Liquidity 0.89% 3.97%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.27
BVPS -577.95 -37.74
Earnings Per Share -651.55 -53.50
EBITDA Per Share -650.70 -53.39
Sales Per Share 14.18 2.17
FCF Per Share -0.85 0.25
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.48 5.68
Long Term Debt/Equity - 0.10
Long Term Debt/TA - 0.06
Total Debt/Equity - 2.69
Total Debt/TA - 0.22
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -72.78% 22.67%
BVPS Growth -725.30% 2.93%
Sales Growth -277.11% -13.19%
CFO Growth - -110.20%
FCF Growth - -110.62%
EBIT Growth 160.82% -68.82%
Net Income Growth 199.50% -20.80%
EPS Growth 199.50% -33.77%
Dividend Growth - 0.00%
Price Growth -99.63% 4.64%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 23.82
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 62.46%
Dividend Yield - 5.73%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.25
P/S 0.02 4.57
P/CF - 12.85
P/FCF - 19.86
Enterprise Value (EV) 2 031K 125 678K
EV/EBITDA -0.00 3.22
EV/Sales 0.02 6.60
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2014