Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 261.11% 9.71%
ROFA - 49.40%
ROA -91.79% 2.16%
ROCE - 3.79%
Operating Margin -4 595.07% -180.79%
Pretax Margin -4 595.07% -180.79%
Net Profit Margin -4 595.07% -182.79%
CFO/Sales - 121.53
CFO/Equity - 140.00
CFO/Total Liabilities - -28.69
Sales/Employees 209K 73K
Net Income/Employees -9 593K -1 909K
FCF -5 564K 8 570K
EBIT -4 268 774K -332 298K
EBITDA -4 263 210K -328 217K
Dividend Cover - -3.81
Dividend Payout - -0.26
Retained Earnings - 1.26
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 324.20
Current Ratio - 324.21
TA/Employees 10 450K 3 649K
Cashflow Interest - 6 473.04
Interest Cover - 440.54
Assets Turnover 0.02 0.05
Fixed Assets Turnover - 0.38
Inventory Turnover - 23.36
Receivables Turnover - 0.66
Working Capital Turnover - 0.57
Altman Z-Score - 18.11
Market Liquidity 0.89% 3.62%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.40
BVPS -577.95 -37.58
Earnings Per Share -651.55 -53.42
EBITDA Per Share -650.70 -53.39
Sales Per Share 14.18 2.27
FCF Per Share -0.85 1.93
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.48 5.04
Long Term Debt/Equity - 0.11
Long Term Debt/TA - 0.06
Total Debt/Equity - 1.91
Total Debt/TA - 0.23
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -72.78% 5.29%
BVPS Growth -725.30% 10.80%
Sales Growth -277.11% 594.87%
CFO Growth - -604.11%
FCF Growth - -604.33%
EBIT Growth 160.82% 54.48%
Net Income Growth 199.50% 70.81%
EPS Growth 199.50% 70.81%
Dividend Growth - 0.00%
Price Growth -99.63% 11.36%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 56.48
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 64.67%
Dividend Yield - 4.71%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.48
P/S 0.02 4.49
P/CF - 16.40
P/FCF - 13.23
Enterprise Value (EV) 2 031K 144 893K
EV/EBITDA -0.00 -3.12
EV/Sales 0.02 4.91
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2014