Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 261.11% 12.61%
ROFA - 57.14%
ROA -91.79% 2.41%
ROCE - 4.73%
Operating Margin -4 595.07% -176.55%
Pretax Margin -4 595.07% -176.49%
Net Profit Margin -4 595.07% -178.79%
CFO/Sales - -42.53
CFO/Equity - 3.23
CFO/Total Liabilities - -39.52
Sales/Employees 209K 123K
Net Income/Employees -9 593K -1 575K
FCF -5 564K -2 801K
EBIT -4 268 774K -329 158K
EBITDA -4 263 210K -326 318K
Dividend Cover - -3.81
Dividend Payout - -0.26
Retained Earnings - 1.26
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 324.20
Current Ratio - 324.21
TA/Employees 10 450K 3 762K
Cashflow Interest - 153.40
Interest Cover - 240.31
Assets Turnover 0.02 0.05
Fixed Assets Turnover - 0.39
Inventory Turnover - 23.36
Receivables Turnover - 0.65
Working Capital Turnover - 0.46
Altman Z-Score - 18.11
Market Liquidity 0.89% 3.67%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.40
BVPS -577.95 -37.40
Earnings Per Share -651.55 -58.24
EBITDA Per Share -650.70 -53.35
Sales Per Share 14.18 2.34
FCF Per Share -0.85 0.07
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.48 4.59
Long Term Debt/Equity - 0.11
Long Term Debt/TA - 0.06
Total Debt/Equity - 1.38
Total Debt/TA - 0.22
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -72.78% 8.05%
BVPS Growth -725.30% 18.03%
Sales Growth -277.11% 588.64%
CFO Growth - -368.05%
FCF Growth - -368.45%
EBIT Growth 160.82% -20.65%
Net Income Growth 199.50% -29.72%
EPS Growth 199.50% -104.76%
Dividend Growth - -0.45%
Price Growth -99.63% 24.45%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 18.59
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 68.24%
Dividend Yield - 4.58%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.47
P/S 0.02 5.29
P/CF - 14.07
P/FCF - 16.56
Enterprise Value (EV) 2 031K 191 055K
EV/EBITDA -0.00 -5.31
EV/Sales 0.02 5.38
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2014