Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2014
9/2014 6/2014 3/2014 »
ROE (T4Q)   261.11% 807.62% -3.66% -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -91.79% -73.77% -0.31% -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   - - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   -4 595.07% -2 143.61% -10.89% -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   -4 595.07% -2 143.61% -10.89% -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   -4 595.07% -2 146.06% -15.78% -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   - - - -  
Sales/Employees (LY)   209K - - -  
Net Income/Employees (LY)   -9 593K - - -  
FCF (T4Q)   -5 564K -6 019K -6 134K -  
FCF (LQ)   -1 187K -1 484K -1 476K -1 417K  
EBIT (T4Q)   -4 268 774K -4 330 578K -14 617K -  
EBIT (LQ)   100 235K -4 303 726K -79 852K 14 569K  
EBITDA (T4Q)   -4 263 210K -4 324 559K -8 483K -  
EBITDA (LQ)   101 422K -4 302 242K -78 376K 15 986K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.