Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
25 Май 2023 15:20 19.600 0.000 (0.00%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
19.600 0.000 0.00% 32 340 25 Май 2023 15:20
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.03% / 1 650
Средно дневен обем (лева/акции) 2 280 / 113
Пазарна
капитализация
109 964 565
Брой емитирани акции 5 610 437
P/E (неконс. / конс.) - / 21.87
P/B (неконс. / конс.) 1.76 / 2.08
Beta/Adj. Beta -0.02 / 0.32
Цена на предходно затваряне 19.600
Най-висока дневна цена 19.600
Най-ниска дневна цена 19.600
Най-висока 52-седмична цена 20.20
Най-ниска 52-седмична цена 18.60
52-седмично изменение 3.16%
Изменение от началото на годината 2.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 2.00% 3.16% 2.00% 3.16%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 2.97% 2.97% 2.97%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 3.16% 3.16% 5.38%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 2.08% 2.02% 0.72%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 192 615 000 лв.
Продажби 40 609 000 лв.
EBITDA 8 185 000 лв.
EBIT 6 485 000 лв.
Нетна печалба 5 028 000 лв.
Печалба на акция 0.90 лв.
ОПП 1 232 000 лв.
ОА/СК 3.64
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 8.70% 1.10% 4.00%
Счетоводна стойност на акция 5.09% 2.00% 3.28%
Общо активи 15.81% 18.24% -6.12%
Продажби 53.77% 144.80% -21.42%
EBITDA 136.75% -50.79% -26.22%
Нетна печалба 1 124.68% -87.17% -30.50%
ОПП 326.65% 1 404.34% -106.88%
Дивидент - - -