Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
15 Септември 2023 15:10 20.200 0.400 (1.94%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
29.08.2023 12:05 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
29.08.2023 11:54 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за дейността за второто тримесечие на 2023 г.
09.08.2023 17:08 Вътрешна информация
Уведомление по чл.100е, ал.1, т.3, б.”г” от ЗППЦК
28.07.2023 13:05 Финансови отчети
Тримесечен отчет за дейността за второто тримесечие на 2023 г.
20.07.2023 16:49 Други
Получено уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014
18.07.2023 09:32 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено общо събрание на акционерите
06.07.2023 15:02 Други
Получени уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014.
03.07.2023 14:23 Други
Уведомление за дялово участие
30.06.2023 10:06 Вътрешна информация
РОСА 27-06-2023 г.
28.06.2023 11:13 Други
Уведомление за дялово участие