Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 29 Февруари 2024
 
26 Февруари 2024 16:31 21.000 0.200 (0.96%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
29.02.2024 13:46 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
29.02.2024 10:44 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2023 г.
29.02.2024 10:36 Други
Получено уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014.
29.02.2024 10:34 Други
Получено уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014.
29.01.2024 14:39 Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г.
09.01.2024 15:23 Други
Получено уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014.
08.01.2024 16:15 Други
Получено уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014.
28.12.2023 16:57 Други
Уведомление по чл.100е, ал.1, т.3, б.”г” от ЗППЦК
28.11.2023 15:42 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
28.11.2023 14:06 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за дейността за третото тримесечие на 2023 г.