Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
01 Юли 2024 11:51 21.000 8.000 (61.54%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване,оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност.
Борсов код: HNVK / 6N3Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100058988Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121643011Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, ул ."Стефан Караджа"№2
Телефони02/9802141
Факс
E-maildvi@holdingnovvek.com
Сайт на компаниятаwww.holdingnovvek.com
 
Общ брой акции 5 610 437
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Михайл Михайлов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Михайл Михайлов
"ЗЕМ ИНВЕСТ" ЕООД
Радка Йотова - Крумова
Директор за връзки с инвеститорите Десислава Панчева-Миленова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Други юридически лица 45.89%
Холдинг Света София АД 30.60%
Зем Инвест ЕООД 16.44%
Физически лица 7.11%
 

Участия в други компании

Ловико Лозари ЕАД 100.00%
Ловико Сухиндол ЕАД 100.00%
Булиън ЕАД 100.00%
Логистичен парк Бургас 100.00%
Далия Асет ЕАД 100.00%
Капински ЕООД 100.00%
Био-Христ ЕООД 100.00%
ООО /ООД/ Енергопроект 100.00%
Винпром Хасково ЕАД 100.00%
Агропласмент-92-В АД 92.72%