Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 16 Септември 2021
 
04 Август 2021 12:16 8.500 0.500 (6.25%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
8.500 0.500 6.25% 4 250 04 Август 2021 12:16
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.25% / 500
Средно дневен обем (лева/акции) 433 / 53
Пазарна
капитализация
1 709 809
Брой емитирани акции 201 154
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) - / 0.17
Beta/Adj. Beta 0.64 / 0.76
Цена на предходно затваряне 8.000
Най-висока дневна цена 8.500
Най-ниска дневна цена 8.500
Най-висока 52-седмична цена 8.50
Най-ниска 52-седмична цена 6.40
52-седмично изменение 26.87%
Изменение от началото на годината 9.68%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.25% 6.25% 0.00% 11.84% 9.68% 26.87%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 6.25% 17.24% 17.24% 32.81%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.66% 5.79% 8.56% 12.40%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 591 000 лв.
Продажби -
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба -
Печалба на акция -
ОПП -
ОА/СК 1.16
Последен дивидент/година 0.30/2020
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 6.16% 58.70% -2.13%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент 25.00% -50.00% 0%