Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Октомври 2021
 
04 Август 2021 12:16 8.500 0.500 (6.25%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

6SOP14 Август 2018 12:32

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 29.06.2019 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, беше взето решение досегашният член на Съвета на директорите Тодор Ангелов Вачев да бъде освободен от длъжност и на негово място да бъде назначен Станислав Николаев Чупетловски, който да довърши мандата на освободения член. Съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството от 29.06.2018 г. Станислав Николаев Чупетловски беше определен за изпълнителен член на Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, а досегашният изпълнителен директор Ирена Вачева остава на длъжност председател на съвета на директорите. Промените в представляващия и в състава на управителния орган бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 06.08.2018 г. съгласно вписване с № 20180806162154.

Прикачени файлове
Уведомление КФН.pdf