Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Октомври 2021
 
04 Август 2021 12:16 8.500 0.500 (6.25%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи.
Борсов код: SCOP / 6SOPПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1200002167Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 131459062Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1172, ул. "Васил Калчев" 58-59
Телефони02/9516086; 9629690
Факс02/9627663
E-mailsofiacom@mail.bg
Сайт на компаниятаwww.sofiacommerce.net
 
Общ брой акции 201 154
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство
Членове на управителен орган
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2020 0.3 0.285 15.01.2021
2020 0.375 0.35625 02.08.2021
2020 0.3 0.285 25.06.2021
2019 0.3 0.285 20.12.2019
2019 0.3 0.285 20.08.2020
2018 0.6 0.57 24.06.2019
2017 0.6 0.57 29.06.2018
2016 0.225 0.21375 31.05.2017
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании