Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Октомври 2021
 
04 Август 2021 12:16 8.500 0.500 (6.25%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

6SOP30 Август 2018 14:32

Финансови отчети

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 г.