Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
15 Юни 2022 11:16 294.000 2.000 (0.68%)

ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
294.000 2.000 0.68% 15 592 15 Юни 2022 11:16
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 53
Средно дневен обем (лева/акции) 960 740 / 3 202
Пазарна
капитализация
566 832 000
Брой емитирани акции 1 928 000
P/E (неконс. / конс.) 10.15 / 9.54
P/B (неконс. / конс.) 0.78 / 0.76
Beta/Adj. Beta 0.28 / 0.52
Цена на предходно затваряне 292.000
Най-висока дневна цена 296.000
Най-ниска дневна цена 294.000
Най-висока 52-седмична цена 308.00
Най-ниска 52-седмична цена 274.00
52-седмично изменение 5.76%
Изменение от началото на годината 0.68%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.68% 0.68% 1.38% 1.38% 0.68% 5.76%
Спрямо максималната за периода 0.68% 0.68% 0.68% 3.29% 3.29% 4.55%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 1.38% 5.76% 7.30% 7.30%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.06% 0.06% 0.87% 1.99% 1.99% 1.62%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 028 340 000 лв.
Продажби 417 098 000 лв.
EBITDA 161 057 984 лв.
EBIT 70 040 000 лв.
Нетна печалба 54 811 000 лв.
Печалба на акция 30.80 лв.
ОПП 66 570 000 лв.
ОА/СК 1.38
Последен дивидент/година 25.40/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 25.86% 5.45% 10.00%
Счетоводна стойност на акция 7.79% - -
Общо активи 8.22% - -
Продажби 9.88% 3.09% 2.40%
EBITDA 14.52% 23.81% 30.56%
Нетна печалба 35.22% 102.35% 387.95%
ОПП -42.89% 26.27% 18.86%
Дивидент - - -