Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Септември 2021
 
17 Септември 2021 16:52 308.000 6.000 (1.99%)

ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
308.000 6.000 1.99% 10 084 17 Септември 2021 16:52
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 33
Средно дневен обем (лева/акции) 14 910 / 51
Пазарна
капитализация
593 824 000
Брой емитирани акции 1 928 000
P/E (неконс. / конс.) 18.88 / 17.39
P/B (неконс. / конс.) 0.88 / 0.86
Beta/Adj. Beta 0.62 / 0.74
Цена на предходно затваряне 302.000
Най-висока дневна цена 308.000
Най-ниска дневна цена 304.000
Най-висока 52-седмична цена 308.00
Най-ниска 52-седмична цена 216.00
52-седмично изменение 37.50%
Изменение от началото на годината 32.76%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.99% 7.69% 10.79% 10.00% 32.76% 37.50%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 1.32% 6.94% 10.00% 11.59% 32.76% 42.59%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.79% 3.08% 6.30% 7.32% 11.15% 18.39%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 965 334 000 лв.
Продажби 382 732 000 лв.
EBITDA 128 585 000 лв.
EBIT 40 535 000 лв.
Нетна печалба 40 365 000 лв.
Печалба на акция 17.71 лв.
ОПП 123 181 000 лв.
ОА/СК 1.40
Последен дивидент/година 25.40/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 5.45% 10.00% -26.20%
Счетоводна стойност на акция - - -0.73%
Общо активи - - -0.33%
Продажби 3.09% 2.40% -19.22%
EBITDA 23.81% 30.56% -19.90%
Нетна печалба 102.35% 387.95% -87.44%
ОПП 26.27% 18.86% 29.17%
Дивидент - - -