Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Август 2022
 
03 Август 2022 14:55 294.000 0.000 (0.00%)

Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

3CZ04 Декември 2018 16:26

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уважаеми дами и господа, На 03.12.2018 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ”, а.с. (съответно като дъщерно дружество и дружество – майка по смисъла на чл. 114, ал. 10, т. 3 от ЗППЦК) сключиха договор за кредит (заем), по силата на който дъщерното дружество може при поискване да усвоява от дружеството – майка главница в максимален общ размер до 30 670 000 евро при лихва, обвързана с EURIBOR при първоначална надбавка от 0.82% и със срок на пълно погасяване до Октомври 2023. Предназначението на кредита (заема) е финансирането на дейността на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и част от неговата инвестиционна програма за 2018г. и 2019г. Всяко едно и всички условия на кредита (заема) са не по-малко благоприятни за „ЧЕЗ Разпределение България” АД от пазарните за България, за установяването на което дружеството разполага със съответната документация. За кредита (заема) „ЧЕЗ Разпределение България” АД е получило предварително разрешение от КЕВР, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. С уважение, Радослав Димитров Директор „Връзки с инвеститорите”

Прикачени файлове