Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
26 Август 2022 16:47 292.000 2.000 (0.68%)

Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD / 3CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с ниско, средно и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия и т.н.
Борсов код: CEZD / 3CZПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100025110Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 130277958Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. Цариградско шосе №159, бл. БенчМарк Бизнес Център
Телефони0700 10 010
Факс
E-mailradoslav.dimitrov@cez.bg
Сайт на компаниятаwww.cez-pr.bg;
 
Общ брой акции 1 928 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2 672
Ръководство Радослав Цветков
Виктор Станчев
Членове на управителен орган Радослав Цветков
Виктор Станчев
Георгив Миков
Душан Рибан
Директор за връзки с инвеститорите Радослав Димитров
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2016 25.4 24.13 21.06.2017
2013 250 237.5 12.06.2014
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании